Hoạt tính kháng vi-rút, dược động học và đáp ứng liều lượng của chất ức chế tích hợp HIV-1 GS-9137 (JTK-303) ở bệnh nhân chưa từng điều trị và bệnh nhân đã từng điều trị. Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, 43(1): 1-5.

Trong bởi AHF