Xét nghiệm DNA HIV-1 ở bệnh nhân nhiễm vi-rút xác định khả năng kháng thuốc nhiều hơn so với xét nghiệm RNA HIV-1. Diễn đàn mở về bệnh truyền nhiễm, 1-8.

Trong bởi AHF