So sánh các phản ứng miễn dịch với vắc xin bất hoạt chống lại SARS-CoV-2 giữa những người sống chung với HIV và những người âm tính với HIV: Một nghiên cứu cắt ngang ở Trung Quốc. Vi-rút, 14:1-18.

Trong bởi AHF