Chuyển từ Tenofovir Disoproxil Fumarate sang Tenofovir Alafenamide ở những người sống chung với HIV: Thay đổi lipid và sử dụng không đúng mức statin. Điều tra Thuốc lâm sàng, 41: 955-965.

Trong bởi AHF