Tránh thai và PrEP tại các tiệm làm tóc ở Nam Phi: Quan điểm của Chủ sở hữu, Nhà tạo mẫu và Khách hàng. Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, 79(2): e78-e81.

Trong bởi AHF