Mối liên hệ với việc chăm sóc sau xét nghiệm HIV di động dựa vào cộng đồng so với xét nghiệm tại phòng khám ở thị trấn Umlazi, Durban, Nam Phi. Y học HIV, 15: 367-372.

Trong bởi AHF

Loại tệp: pdf
Kích thước tập tin: 101 KB
DANH MỤC: 2014
tags: 2010-2014
tác giả: Bassett IV, Bearnot B, Freedberg KA, Losina E, Luthuli P, Mbonambi H, Mhlongo B, Mukuvishi D, Pendleton A, Regan S, Robine M, Thulare H, Walensky RP