Xét nghiệm suy giảm miễn dịch cấp tính ở người và liên kết với chăm sóc: Đánh giá xét nghiệm kháng nguyên/kháng thể thế hệ thứ 4 dựa vào cộng đồng. Tạp chí Nghiên cứu AIDS và HIV, 13(1): 16-21.

Trong bởi AHF