Xem bài viết

Hiệp định thương mại Obama (TPP) sẽ cản trở cuộc chiến chống AIDS toàn cầu

In Chile, Toàn cầu, Mexico, Peru, Việt Nam bởi AHF

Các biện pháp bảo vệ bằng sáng chế nghiêm ngặt mới của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ loại bỏ ngành công nghiệp dược phẩm gốc—một trụ cột của chương trình điều trị AIDS quốc tế cứu mạng sống trên toàn thế giới—bao gồm cả việc tàn phá Chính sách Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ …