Quỹ Toàn cầu Shortchanges của Hàn Quốc

In G20, Toàn cầu bởi AHF

AHF kêu gọi Hàn Quốc và các quốc gia giàu có khác đóng góp công bằng trong cuộc chiến chống AIDS toàn cầu. Việc Hàn Quốc công bố đóng góp cho Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét, mặc dù…

  • Trang 31 của 31
  • 1
  • hữu ích. Cảm ơn !
  • 29
  • 30
  • 31