Trung Quốc phải cung cấp 1 tỷ đô la để chống AIDS, Lao, Sốt rét, nói Người biểu tình AIDS trên toàn thế giới

In Vận động, Trung Quốc, Toàn cầu, Tin tức bởi AHF

Các cuộc biểu tình ở LA & San Francisco Thứ tư, ngày 23 tháng XNUMX Các cuộc biểu tình khác tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington và Lãnh sự quán ở New York, Houston cũng như ở hàng chục quốc gia trên toàn thế giới sẽ …

  • Trang 4 của 4
  • 1
  • hữu ích. Cảm ơn !
  • 2
  • 3
  • 4