Michael Kahane
Trưởng phòng khu vực phía Nam

Michael Kahane chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh hàng ngày và phát triển kinh doanh của AHF tại miền Nam Hoa Kỳ, vùng Caribe và châu Mỹ Latinh. Ông gia nhập AHF vào năm 2007 sau một sự nghiệp luật sư thành công.

Trước khi gia nhập AHF, Kahane là Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng cố vấn của American Media, Inc., công ty xuất bản lớn thứ ba ở Bắc Mỹ. Trước đó, ông là Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng cố vấn của Globe Communications Corp. Ông cũng là đối tác của Deutsch, Levy và Engel, Chartered, một công ty luật ở Chicago chuyên thực hành Tu chính án thứ nhất.

Kahane nhận bằng LL.M về luật sở hữu trí tuệ từ Trung tâm Luật John Marshall, bằng JD từ Đại học Northwestern và bằng đại học từ Đại học Purdue.

Dưới sự lãnh đạo của Kahane, AHF đã mở rộng hoạt động trong nước ở Florida, Georgia, South Carolina, Louisiana, Alabama và Mississippi. Kahane cũng đã giám sát sự mở rộng đáng kể của AHF trên khắp vùng Caribê và Châu Mỹ Latinh.

Kahane đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm On The Rise – Top 40 Luật sư Trẻ tại Hoa Kỳ do Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ trao tặng, Giải thưởng Sáng chói Illustrious do Pride Ft. Lauderdale, Giải thưởng Quà tặng Cuộc sống do Bộ Y tế Haiti trao tặng và Giải thưởng Nhân đạo Margaret Roach do Liên đoàn Đô thị của Hạt Broward trao tặng.

Ngoài cam kết mở rộng các dịch vụ và nguồn lực cho những người sống chung với hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV, Kahane cũng tự hào về công việc của văn phòng trong việc cung cấp cứu trợ khẩn cấp từ các thảm họa thiên nhiên xảy ra ở những khu vực địa lý dưới sự giám sát của ông, bao gồm cả công việc cứu trợ khẩn cấp ở Haiti sau cơn bão Matthew tàn phá hòn đảo và công tác cứu trợ khẩn cấp ở Puerto Rico sau sự tàn phá do Bão Irma gây ra.

Hình ảnh