Donna Tempesta
Giám đốc Văn phòng Miền Bắc & Phó Giám đốc Tài chính

Donna Tempesta giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng phía Bắc & Phó Giám đốc Tài chính của AHF. Donna là Kế toán viên công chứng được chứng nhận và quản lý các hoạt động cũng như mở rộng Khu vực phía Bắc của AHF. Bà Tempesta cũng giám sát hoạt động tài chính quốc gia của AHF Pharmacy.

Trong nhiệm kỳ của mình, AHF đã mở rộng hoạt động của mình ở miền Bắc với hơn 5,000 bệnh nhân, bao gồm các chi nhánh đại lý (Liên đoàn AHF) và mua lại cơ sở cung cấp dịch vụ, đồng thời giúp thúc đẩy tăng trưởng trong Bộ phận Dược phẩm, dự kiến ​​​​sẽ vượt quá 1.5 tỷ USD doanh thu vào năm 2017 .

Trước khi gia nhập AHF, Donna là Phó Giám đốc Tài chính của Allion Healthcare - được AHF mua lại vào năm 2012. Trước Allion Healthcare, Donna là Giám đốc Cấp cao tại KPMG, nơi cô đã dành 10 năm sự nghiệp của mình trong lĩnh vực kế toán công phục vụ một tổ hợp các tập đoàn đại chúng và các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Donna nhận bằng Cử nhân của Đại học Hofstra.

Hình ảnh