Donna Stidham, RN
Trưởng phòng Quản lý Chăm sóc

Donna StidhamRN đã tham gia chăm sóc người nhiễm HIV kể từ khi dịch bắt đầu. Cô bắt đầu làm việc với cái mà ngày nay được gọi là HIV/AIDS với tư cách là một nhà dịch tễ học y tá khi những trường hợp suy giảm miễn dịch đầu tiên được báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh.

Năm 1984, Stidham đóng vai trò quan trọng trong việc mở đơn vị điều trị nội trú AIDS đầu tiên tại một bệnh viện cộng đồng vì lợi nhuận ở Hoa Kỳ. Cô đã liên tục tập trung nỗ lực vào việc phát triển các hệ thống chăm sóc hỗ trợ chuyên môn cần thiết để điều trị cho những người nhiễm HIV. Stidham gia nhập AHF vào năm 1994 để hỗ trợ chuyên môn của mình về hệ thống y tế và quản lý chăm sóc cho việc phát triển và triển khai Chăm sóc sức khỏe Tích cực, chương trình chăm sóc được quản lý theo định suất đầu tiên dành cho người nhiễm HIV.

Trong việc giám sát Chăm sóc sức khỏe tích cực, Stidham đã mang đến thuốc nội khoa và HIV/AIDS hiện tại, chuyên biệt cho các khách hàng ở California và Florida theo mô hình chăm sóc mãn tính. Chương trình tích hợp nhà cung cấp, bệnh nhân và hệ thống y tế thành một nhóm để đạt được kết quả sức khỏe thành công. Nó cũng cung cấp các cơ hội giáo dục cho nhân viên y tế, bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và đối tác và cộng đồng HIV.

Stidham tư vấn cho nhiều chương trình Medicaid của tiểu bang để thúc đẩy khái niệm thiết kế chuyên biệt cho các bệnh mãn tính như HIV/AIDS. Cô ấy đang làm việc với ban lãnh đạo toàn cầu của AHF để mang các khái niệm về hệ thống chăm sóc sức khỏe được quản lý đến các quốc gia nghèo tài nguyên.

Hình ảnh