Anita Castile
Phó chủ tịch nhân sự

Là Phó Giám đốc Nhân sự, Anita Castile giám sát các hoạt động Nhân sự Toàn cầu và Trong nước cho Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe AIDS (AHF).

Castille gia nhập AHF vào năm 2012. Đam mê công việc của mình với AHF, Anita tiếp tục tập trung vào việc tận dụng tối đa mọi người đồng thời đảm bảo rằng văn hóa và thực tiễn của tổ chức không có sự khác biệt nào. Cô nhấn mạnh vào quan hệ nhân viên và lao động, phát triển tổ chức, thu hút nhân tài, quản lý thay đổi, chính sách và thủ tục, quản lý lương thưởng/lợi ích và hành động khẳng định.

Trước khi gia nhập AHF, Anita là Đối tác quản lý của Executive Focus, một Công ty tư vấn nhân sự. Cô cũng đã từng giữ các vị trí lãnh đạo với Bank of America, Universal Music group và Primedia Publishing.

Bà Castille có bằng Cử nhân của Đại học Bang California tại Long Beach và bằng Thạc sĩ Kinh doanh của Đại học Northrop. Cô ấy là Thành viên Ban Cố vấn cho Chiến dịch Brotherhood, Thành viên Hội đồng Tổ chức Giáo dục Inglewood, Thành viên của Delta Sigma Theta Sorority Inc., Thành viên liên kết của Jack và Jill of America Inc., và là thành viên của Chương Inglewood Pacific của LINKS Incorporated.

Hình ảnh