AJ Alegria
Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Y tế

AJ Alegria phục vụ với tư cách là Phó Chủ tịch Điều hành Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe của AHF. Với vai trò này, anh ấy chịu trách nhiệm về các hoạt động phi lâm sàng của các Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà của AHF. Trước vai trò này, AJ đã gia nhập AHF vào năm 2015 với tư cách là Giám đốc cấp cao về Trải nghiệm khách hàng, nơi anh chịu trách nhiệm tạo chương trình Trải nghiệm khách hàng của tổ chức.

AJ cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Impulse Group, một nhóm có mối quan hệ với AHF toàn cầu. Kể từ khi gia nhập Tập đoàn Impulse vào năm 2014 với tư cách là Chủ tịch sáng lập của phân hội Nam Florida, AJ đã phục vụ tập đoàn này bằng cách phát triển và lãnh đạo các chức năng vận hành và tài chính toàn cầu của mình.

Trước khi gia nhập AHF, AJ đã có 18 năm làm việc ở nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau trong phân khúc ngân hàng bán lẻ ở Los Angeles, CA và khu vực Nam Florida. AJ có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh và bằng Thạc sĩ về Quản lý và Lãnh đạo của Đại học Purdue.

Hình ảnh