CONTÁCTANOS AHF


Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe AIDS (AHF) là một tổ chức thế giới cung cấp thuốc chữa bệnh và được cứu sống bởi los derechos de más de 1 millón de pacientes en 43 países de todo el mundo, incluyendo a Los Estados Unidos, Africa, America Latina/Caribe, la región de Asia /Pacífico và Europa del Este. Ven, únete y tham gia với tư cách là người tình nguyện trong các sự kiện mới nhất của cộng đồng ở Puerto Rico.