Lòng tham doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến công bằng sức khỏe tại WTO

In Toàn cầu, Vận động chính sách toàn cầu, Nổi bật toàn cầu, Tin tức bởi Brian Shepherd

Tổ chức Chăm sóc sức khỏe AIDS (AHF) bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) không đạt được quyết định về việc mở rộng tính linh hoạt của bằng sáng chế liên quan đến COVID-19 để bao gồm chẩn đoán, thuốc và phương pháp điều trị sau 18 tháng đàm phán.

Chủ tịch AHF Michael Weinstein cho biết: “Quyết định này là một bước thụt lùi đối với công bằng y tế toàn cầu, điều đáng buồn là sẽ gây ra hậu quả cho các đại dịch trong tương lai vượt xa COVID-19”. ”Việc lựa chọn bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và bằng sáng chế về những cải tiến y tế quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đi ngược lại trách nhiệm chung của chúng ta và nhu cầu đoàn kết về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Nó làm sâu sắc thêm sự chênh lệch về sức khỏe hiện có, cản trở khả năng tiếp cận các biện pháp can thiệp cứu sống, đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp.”

Bất chấp quyết định đáng thất vọng của WTO, AHF kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan tiếp tục ủng hộ một hệ thống y tế toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn. Thế giới cần những nỗ lực hợp tác để giải quyết các thách thức về sức khỏe và đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho tất cả các cá nhân, bất kể vị trí địa lý hay tình trạng kinh tế.

Người biểu tình tiếp tục tấn công 'Gilead tham lam' vào việc cắt giảm giá
AHF kêu gọi WHO: Lưu công nghệ HIV quan trọng