AHF kêu gọi hành động cụ thể trước các cuộc đàm phán về hiệp định đại dịch ở Geneva

In Vận động chính sách toàn cầu, Nổi bật toàn cầu, Tin tức bởi Brian Shepherd

Khi cuộc đàm phán INB-8 tiếp cận, Viện Y tế Công cộng Toàn cầu AHF, hợp tác với Phòng thí nghiệm Chính sách Y tế Công cộng của Đại học Miami, kêu gọi hành động ngay lập tức để đảm bảo Công ước/Thỏa thuận về Đại dịch của WHO thực sự tăng cường an ninh y tế toàn cầu. Bản tóm tắt chính sách của chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp cận công bằng các công nghệ y tế, trách nhiệm giải trình trong việc chuẩn bị cho đại dịch và sự lồng ghép của xã hội dân sự trong quá trình ra quyết định. Bằng cách giải quyết những vấn đề quan trọng này, chúng ta có thể mở đường cho một cơ sở hạ tầng y tế toàn cầu linh hoạt hơn.

Bấm vào đây để đọc toàn văn.

YouTube Sensation Todrick Hall trở thành tiêu đề Cuộc đi bộ phòng chống AIDS ở Florida
AHF kiện Bưu điện vì từ chối chuyển thư cho người thuê tại các tòa nhà SRO