AHF tán thành Đề xuất của Ủy ban Thượng viện về việc tách R&D khỏi giá thuốc

In Đặc sắc, Tin tức bởi Ged Kenslea

WASHINGTON (Tháng 7 19, 2023) Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS (AHF) đã đưa ra tuyên bố sau đây liên quan đến những nỗ lực mới nhất của Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu (HELP) của Thượng viện Hoa Kỳ nhằm ủy quyền lại Đạo luật Chuẩn bị cho Đại dịch và Mọi Nguy cơ (PAHPA):

“Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS hoan nghênh cách tiếp cận lưỡng đảng của Ủy ban HELP Thượng viện Hoa Kỳ nhằm tái phê duyệt luật chuẩn bị cho đại dịch. Đạo luật chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch và mọi nguy cơ sẽ bảo vệ chống lại sự gián đoạn đối với việc cung cấp dược phẩm quan trọng của quốc gia,” cho biết Michael weinstein, chủ tịch và đồng sáng lập AHF. “AHF hoan nghênh các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders (I-Vt.) và Bill Cassidy (R-La.) về việc cung cấp giải thưởng nghiên cứu nghiên cứu trong PAHPA sẽ đánh giá các mô hình nghiên cứu y sinh mới không dựa trên động cơ vì lợi nhuận của thuốc các công ty. Các giải pháp thay thế cho mô hình truyền thống liên kết chi phí R&D với giá thuốc sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người Mỹ.”

 

 

Khả năng phục hồi được khen thưởng: Một trong những giải thưởng uy tín đòi lại tốt nhất của AHF
Sexy Take on 'A West Side Story' sẽ trở lại vào cuối tuần này