Tài trợ cho ứng phó với AIDS toàn cầu được đền đáp, nhưng việc gây quỹ rất khó khăn

In Nổi bật toàn cầu, TIN TỨC bởi Brian Shepherd

UNAIDS đã phát hành một báo cáo hôm nay, nhắc lại nhiều lợi ích về sức khỏe cộng đồng, kinh tế và xã hội của việc tài trợ đầy đủ cho hoạt động ứng phó với HIV/AIDS toàn cầu đồng thời thừa nhận khó khăn trong việc gây quỹ. AHF ủng hộ lập luận của các tác giả rằng, ngoài việc huy động các nguồn lực mới, cần phải đạt được hiệu quả cao hơn trong cách thức điều trị, duy trì chăm sóc cũng như các dịch vụ phòng ngừa và xét nghiệm được cung cấp cho người dân ở các khu vực hạn chế về nguồn lực.

“Báo cáo này củng cố những gì chúng ta đã biết – đầu tư ban đầu vào chăm sóc HIV lấy bệnh nhân làm trung tâm và các dịch vụ xét nghiệm và phòng ngừa mạnh mẽ, hấp dẫn có tác động nhân lên vượt xa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả trình độ học vấn của phụ nữ, năng suất của người lao động, an ninh tài chính của các hộ gia đình , và nhiều hơn thế nữa,” Terri Ford, Giám đốc Chính sách và Vận động Toàn cầu của AHF cho biết.

Giám đốc Văn phòng AHF Châu Phi, Tiến sĩ Penninah Iutung nói thêm, “Trường hợp đầu tư rất hấp dẫn, nhưng cũng phải thừa nhận thực tế: Hàng tỷ đô la bổ sung sẽ đến từ đâu? Giờ đây, UNAIDS phải trở thành người ủng hộ huy động nguồn lực chính và cố vấn kỹ thuật để làm việc với các quốc gia trong việc phát triển các kế hoạch hành động tài chính thực tế. Sẽ cần có ý chí chính trị đáng kể và sự kết hợp của các chiến lược để cải thiện hiệu quả, tăng nguồn tài chính trong nước và thuyết phục các nhà tài trợ rằng khoản đầu tư trả trước rất xứng đáng với chi phí bỏ ra. Chúng tôi hy vọng báo cáo này chỉ là bước đầu tiên của UNAIDS.”

Nghiên cứu về các loại vi-rút ngoại lai cần sự minh bạch và giám sát chặt chẽ
AHF: Bế tắc của hiệp ước đại dịch không phải là một lựa chọn