Phụ nữ trẻ kiên cường xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

In Trung Quốc, Vận động chính sách toàn cầu, Nổi bật toàn cầu, Haiti, Indonesia, Lào, Sierra Leone, Nam Phi, uganda bởi Fiona Ip

Đây là một năm đầy sự kiện đối với AHF's Đạo luật con gái chương trình! Dưới đây là bản tóm tắt những gì các nữ lãnh đạo trẻ ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh đã làm trong mùa hè này trong khi thúc đẩy sự tự tin, lựa chọn lối sống lành mạnh và học các kỹ năng mới.

 

 

 

 

 

Phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng trong sức khỏe cộng đồng toàn cầu
Đối tác AHF thể hiện sự nhanh nhẹn ở Ukraine