Thế giới phải thách thức cuộc tấn công của Trung Quốc vào sự minh bạch về sức khỏe cộng đồng

In Vận động chính sách toàn cầu, Nổi bật toàn cầu, Tiêm phòng cho Thế giới của chúng ta bởi Fiona Ip

Tổ chức chăm sóc sức khỏe AIDS (AHF) hôm nay bày tỏ sự báo động và thất vọng về động thái được cho là của Trung Quốc nhằm xóa ngôn ngữ ủng hộ việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhanh chóng tiếp cận các địa điểm bùng phát đại dịch trong tương lai khỏi một tài liệu quan trọng liên quan đến các cuộc đàm phán về hiệp ước đại dịch mới. Sự phát triển này lần đầu tiên được báo cáo bởi Theo dõi Chính sách Y tế và quy cho một nguồn ngoại giao.

“Ngay từ đầu, đại dịch đã bắt đầu trước nhiều tháng vì thiếu sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự hợp tác – chính xác là những điều chúng ta rất cần trong một thế kỷ mới. Hội nghị Y tế Công cộng Toàn cầu”, Chủ tịch AHF cho biết Michael weinstein. “Các cuộc đàm phán hiệp ước thậm chí còn chưa được tiến hành đầy đủ, nhưng Trung Quốc đã có hành động phá hoại các nguyên tắc cơ bản của sức khỏe cộng đồng để gây bất lợi cho toàn thế giới. Bước sang năm thứ ba của đại dịch, tất cả chúng ta vẫn đang phải trả giá cho sự chậm trễ đó trong khi nguồn gốc của SARS-CoV-2 vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Nếu cộng đồng các quốc gia nghiêm túc trong việc giải quyết nguy cơ xảy ra đại dịch trong tương lai, các Quốc gia Thành viên không được cho phép Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đơn phương ngăn chặn các điều khoản cho phép các nhà khoa học nhanh chóng tiếp cận và ứng phó với các đợt bùng phát mới trên thực địa.”

Tài liệu được đề cập là báo cáo tạm thời của Nhóm công tác các quốc gia thành viên về Tăng cường sự chuẩn bị và ứng phó của WHO đối với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe (WGPR). Nó tóm tắt một loạt các đề xuất và khuyến nghị cho hiệp ước tương lai khi Đại hội đồng Y tế Thế giới chuẩn bị xây dựng dự thảo đầu tiên của văn kiện và bắt đầu đàm phán.

AHF đã kêu gọi sự minh bạch trong suốt đại dịch, đặc biệt từ Trung Quốc, đã cấm các nhà điều tra tiếp cận nhân sự, cơ sở và dữ liệu ca bệnh ban đầu có thể giúp xác định nguồn gốc của SARS-CoV-2.

Khi các quốc gia bắt đầu thể hiện lập trường của mình đối với hiệp ước, có một nguy cơ luôn hiện hữu là các yêu cầu cấp bách về sức khỏe cộng đồng toàn cầu có thể một lần nữa khuất phục trước các lợi ích chính trị, cuối cùng khiến thế giới phải đối mặt với đại dịch. Các quốc gia thành viên sẽ làm tốt việc tưởng nhớ 5.5 triệu người đã thiệt mạng vì COVID-19 vì thế giới không chuẩn bị và phản ứng chậm.

AHF tổ chức King Day ở trung tâm thành phố LA với động thổ 216 căn hộ
Phao nổi Rose Parade® năm 2022 của AHF nói: “Tiêm phòng cho thế giới của chúng ta!”