Các nghị sĩ UNITE tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên của Mạng

In Nổi bật toàn cầu của Julie Pascal

ĐƠN VỊ – một mạng lưới toàn cầu gồm các nghị sĩ đang nỗ lực thúc đẩy các phản ứng chính trị nhằm chấm dứt các bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới – sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ nhất: Trực tuyến năm 1 vào ngày 2020-7 tháng 8. Chủ tịch AHF Michael Weinstein, cùng với những nhân vật nổi bật khác trong lĩnh vực y tế công cộng toàn cầu, sẽ phát biểu tại hội nghị. Đăng ký ở đây miễn phí!

Xét nghiệm HIV đánh bại COVID-19 ở Rwanda
AHF cảnh báo các cuộc tấn công của Pharma vào chương trình thuốc 340B sẽ gây hại cho bệnh nhân