Nepal kỷ niệm 25 năm Ngày Bao cao su Quốc gia

In Nepal bởi Fiona Ip

Để phù hợp với truyền thống hàng năm ở Nepal, AHF đã tổ chức các sự kiện trên nhiều quận trong cả nước vào Ngày Bao cao su Quốc gia vào tháng trước để nâng cao nhận thức về HIV và thực hành tình dục an toàn. Tổng cộng, AHF Nepal và các đối tác đã xét nghiệm HIV cho gần 1,000 người, phân phát hơn 38,000 bao cao su miễn phí và phổ biến hơn 7,000 tài liệu giáo dục.

AHF kiện Thị trưởng Garcetti, Thành phố LA về Quy trình Đấu thầu Tài trợ HHH Bất hợp pháp
Cuộc biểu tình bằng xe cà phê kích thích nói chuyện tại trụ sở Ngân hàng Thế giới