Thành phố Hà Nội và Chương trình “Xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng” mới

In Toàn cầu, Việt Nam bởi AHF

AHF Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) của Việt Nam đã bắt đầu chương trình “Xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng” tại Thành phố Hà Nội.

 

Vào tháng 9 23rd, cả hai tổ chức đã tổ chức lễ khai mạc chương trình này dành cho những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong cộng đồng Hà Nội. ISDS là một tổ chức phi chính phủ cung cấp các dịch vụ sức khỏe tình dục, vận động xã hội, giáo dục và đào tạo cho cộng đồng. Trong mối quan hệ hợp tác này, AHF Việt Nam sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ cho xét nghiệm và tư vấn HIV cho nhiều người có nguy cơ, củng cố mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức địa phương và AIDS Healthcare Foundation.

 

AHF Việt Nam đã cam kết tiếp cận các khu vực của đất nước có nhu cầu xét nghiệm và điều trị HIV, nhưng ít được tiếp cận với các trung tâm y tế và phòng khám. Kể từ năm 2007, AHF đã hợp tác với cơ quan quản lý y tế Việt Nam để cung cấp xét nghiệm, giáo dục, đào tạo, điều trị, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ cho các chương trình và phòng khám sức khỏe tình dục trên khắp Việt Nam. Xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng này là một ví dụ khác về sự thành công mang lại thông qua các quan hệ đối tác này.

AHF đáp ứng nhu cầu y tế Haiti sau cơn bão Matthew
99% bệnh nhân AHF Guatemala tuân thủ kế hoạch điều trị