Các nhà hoạt động yêu cầu cập nhật Luật AIDS của Argentina

In Argentina bởi AHF

Vào ngày 2 tháng 100, hơn 50 nhà hoạt động từ XNUMX tổ chức phi chính phủ (NGO) ở Argentina đã gửi dự thảo luật quốc gia về HIV/AIDS mới tới Thượng nghị sĩ María de los Angeles Sacnun và Nghị sĩ Quốc gia Lucas Incicco. Các nhà hoạt động đã tập trung tại “Diễn đàn Quốc gia về HIV/AIDS, Viêm gan siêu vi và các bệnh lây truyền qua đường tình dục” nhằm nỗ lực cải cách luật hiện hành.

Vào năm 2015, AHF Argentina đã đi đầu trong quá trình tham vấn với các tổ chức phi chính phủ trên khắp đất nước để cập nhật luật hiện hành, luật không tiếp cận được các nhóm dân số chính, đảm bảo khả năng tiếp cận xét nghiệm và điều trị hoặc chấm dứt phân biệt đối xử và kỳ thị. Dự thảo mới sẽ được trình bày chính thức tại cả hai Viện Lập pháp trong những tuần tiếp theo.

Vận động viên hàng đầu nổi bật trong Chiến dịch AHF Mexico
AHF Thương tiếc với Cộng đồng Orlando; Ủng hộ Quỹ hỗ trợ nạn nhân của Trung tâm