Kêu gọi hành động: Ngân hàng Thế giới—Khắc phục vấn đề của quốc gia có thu nhập trung bình ngay bây giờ!

In Toàn cầu bởi AHF

Chỉ 2.86 đô la mỗi ngày—tương đương với giá của một tách cà phê—là mức lương mà Ngân hàng Thế giới cho là mức lương của các Quốc gia có Thu nhập Trung bình (MICs). Tham gia chiến dịch để WB quyên góp số tiền này…

Nepal: AHF và các đối tác Đồng tổ chức các Nghị sĩ và Xã hội Dân sự tại Hội thảo Vận động chính sách
North Hollywood Out Of The Closet Thrift Store công bố người chiến thắng rút thăm trúng thưởng xe hơi “Lái thử”