'Đồng ý với D' Những người ủng hộ cổ vũ Chiến thắng lở đất trong Dự luật Định giá Thuốc ở San Francisco (11/6/13)

In Tin tức bởi AHF

Đề xuất D, đề xuất bỏ phiếu định giá thuốc đầu tiên trên toàn quốc, đã thu được 80% phiếu bầu—72,978 trên tổng số 95,612 phiếu bầu; Dự luật hiện yêu cầu các quan chức thành phố “sử dụng tất cả các cơ hội có sẵn để giảm chi phí thuốc theo toa của thành phố.” Ngoài ra, nó kêu gọi các đại diện của tiểu bang và liên bang tài trợ cho luật pháp “để giảm giá thuốc mà chính phủ phải trả.”

[slickr-flickr search=”bộ” set=”72157637422237663″ ]

Nhân vao đây để co thêm nhiêu bưc ảnh nưa

Impulse "PrEP Talk" (11/9/13)
SỰ PHÁT TRIỂN của Impulse Fort Lauderdale: Bữa tiệc bể bơi thúc đẩy sự thay đổi tiến bộ