SỰ PHÁT TRIỂN của Impulse Fort Lauderdale: Bữa tiệc bể bơi thúc đẩy sự thay đổi tiến bộ

In TIN TỨC bởi AHF

Những người đàn ông của “Nhóm Impulse: Fort Lauderdale” đã gây tiếng vang lớn tại bối cảnh Fort Lauderdale với sự kiện lớn đầu tiên của họ: “EVOLUTION: A Pool Party Thúc đẩy sự thay đổi tiến bộ” vào ngày 20 tháng 2013 năm 250. XNUMX người tham dự đã nhảy và chơi trong bể bơi, và thích các trò chơi và tin nhắn thúc đẩy nhận thức và sức khỏe tình dục về HIV/AIDS.

[slickr-flickr search=”bộ” set=”72157637127197855″ ]

Nhân vao đây để co thêm nhiêu bưc ảnh nưa

'Đồng ý với D' Những người ủng hộ cổ vũ Chiến thắng lở đất trong Dự luật Định giá Thuốc ở San Francisco (11/6/13)
Out of the Closet tài trợ HighBall Halloween (10/29/13)