AHF Tự hào Hỗ trợ Đi bộ Phòng chống AIDS ở Vịnh Đông

In TIN TỨC bởi AHF

Trong năm thứ hai liên tiếp, Tổ chức chăm sóc sức khỏe AIDS (AHF) từng là nhà tài trợ chính của Đi bộ phòng chống AIDS ở Vịnh Đông ở Oakland, California cung cấp các khoản tài trợ phù hợp cho tất cả các tổ chức dịch vụ AIDS tham gia tại địa phương.

Năm nay, hơn 500 người đã tham gia cuộc Đi bộ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng Sáu. AHF đã trao một tấm séc cho các nhóm địa phương với tổng trị giá 50,000 đô la. Ngoài ra, AHF đã tổ chức một quầy thông tin để nâng cao nhận thức về các dịch vụ dành cho cộng đồng thông qua Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe AHF Magic Johnson ở Oakland, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế về HIV/AIDS bất kể khả năng chi trả. Một trong những đơn vị xét nghiệm di động của AHF cũng có mặt để cung cấp xét nghiệm HIV miễn phí trong thời gian Đi bộ.

Chương trình Đi bộ Phòng chống AIDS ở Vịnh Đông ban đầu được tổ chức vào năm 2005 với mục đích cung cấp kinh phí cho các Tổ chức Dịch vụ HIV/AIDS địa phương, các tổ chức Dựa vào Cộng đồng và các Tổ chức Dựa trên Niềm tin, những người cung cấp dịch vụ giáo dục, xét nghiệm và điều trị HIV ở Khu vực Vịnh Đông.

Đi bộ phòng chống AIDS ở Vịnh Đông là một sự kiện gây quỹ và nâng cao nhận thức về HIV cho Tổ chức Vận động cho Phòng chống AIDS ở Vịnh Đông, một tổ chức phi lợi nhuận 501 c cũng bao gồm một Ban Giám đốc hoàn toàn tình nguyện.

Giàn khoan lớn 'Quốc gia bao cao su' của AHF lăn bánh vào Detroit, Michigan!
Trường hợp bao cao su: Chiến dịch phân phối công khai của Washington, DC