Không có nụ hôn nào dành cho Hershey

In Tin tức bởi AHF

Vui lòng tham gia Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe AIDS để gửi thông điệp tới Công ty Hershey và Trường Milton Hershey rằng sự phân biệt đối xử với HIV/AIDS là không thể chấp nhận được.

Tháng ba ở Washington: Tham gia với chúng tôi trên Facebook
Ohio: Những người biểu tình chống AIDS nhắm vào Thống đốc về việc phân phối thuốc được đề xuất