Los Angeles bắt buộc sử dụng bao cao su đối với các diễn viên phim người lớn

In Tin tức bởi AHF

Jennifer
Bán Chạy Nhất của Báo New York Times
Jan 17, 2012

Hội đồng thành phố Los Angeles đã thông qua một nhiệm vụ mới hôm thứ ba yêu cầu tất cả các diễn viên trong các bộ phim khiêu dâm phải đeo bao cao su trong bất kỳ quá trình quay phim nào diễn ra trong phạm vi thành phố. Những người ủng hộ cho biết đây là luật đầu tiên thuộc loại này ở nước này và có thể có tác động đáng kể đến ngành mà một số người cho là ngành công nghiệp trị giá 1 tỷ đô la.

Đọc thêm: http://www.nytimes.com/2012/01/18/us/los-angeles-makes-condoms-mandatory-for-adult-film-actors.html

Cuộc biểu tình chống AIDS của FDA nhắm mục tiêu phê duyệt thuốc phòng ngừa của Gilead
Hội đồng Los Angeles yêu cầu bao cao su trong phim khiêu dâm