Cuộc diễu hành của Elizabeth Taylor Rose Time-Lapse

In Tin tức bởi AHF

Chiếc xe diễu hành ngoài việc tôn vinh Taylor còn mang tên của những người thân yêu đã mất do công chúng gửi đến như một vật tưởng niệm và tri ân.

Các nhà hoạt động thu thập chữ ký để đưa biện pháp bao cao su vào lá phiếu của Quận Los Angeles
AHF: Cuộc Diễu Hành Hoa Hồng để vinh danh Elizabeth Taylor, 'Nhà Vô Địch của Chúng Ta' về AIDS