AHF tri ân các tình nguyện viên

In Tin tức bởi AHF

“Nếu bạn muốn nâng mình lên, hãy nâng người khác lên.” – Booker T. Washington.

Chủ tịch AHF Michael Weinstein và các nhân viên tận tụy khác của AHF đã tổ chức một sự kiện Lễ tạ ơn vào thứ Sáu để cảm ơn vì tất cả những gì tình nguyện viên AHF của chúng tôi đã làm để nâng đỡ những người khác. Gửi tới tất cả các tình nguyện viên ở khắp mọi nơi: Bạn là hiện thân của tinh thần cho đi thực sự!

Gilead trả 10 tỷ đô la tiền mặt cho Pharmasset, từ chối giảm giá thuốc
Đề cử AHF cho “Phi lợi nhuận phải theo dõi trên phương tiện truyền thông xã hội”