Giảm giá cho Calitra

In Tin tức bởi AHF

AHF hiện mời bạn lên tiếng thay mặt cho gần 10,000 người Mỹ trong danh sách chờ thuốc điều trị AIDS bằng cách gửi thư điện tử bên dưới.

Kể từ khi Tổng thống Obama nhậm chức, danh sách chờ đợi cho các Chương trình Hỗ trợ Thuốc AIDS (ADAP) của tiểu bang đã tăng vọt từ dưới 100 người vào năm 2008 lên gần 10,000 người hiện nay.

Đúng rồi. Gần 10,000 người Mỹ ở mười một tiểu bang hiện đang trong danh sách chờ nhận thuốc cứu sinh thông qua ADAP của tiểu bang.

Tháng này qua tháng khác, danh sách chờ đã tăng lên đến con số cao nhất chưa từng thấy, Tổng thống Obama đã làm rất ít để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Xin gửi bức thư dưới đây kêu gọi Tổng thống Obama đứng về phía 10,000 người Mỹ đang chờ đợi thuốc chữa bệnh AIDS. Yêu cầu anh ấy phân bổ số tiền chăm sóc sức khỏe đã có trong ngân sách chưa được chi tiêu để chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

Hãy để tiếng nói của mình được lắng nghe!

Bối cảnh HIV/AIDS
AHF Hãy Lên Tiếng!