Quỹ toàn cầu từ chối yêu cầu chấm dứt cuộc khủng hoảng ma túy AIDS của Hoa Kỳ

In Toàn cầu, TIN TỨC bởi AHF

Hàng ngàn người Mỹ nhiễm HIV/AIDS vẫn không được tiếp cận với thuốc cứu sinh; Chính quyền Obama vẫn từ chối giúp đỡ

Mô hình Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét đã thông báo cho Tổ chức Chăm sóc sức khỏe AIDS (AHF) rằng đơn đăng ký mà tổ chức này đã gửi thay mặt cho Hoa Kỳ xin khoản tài trợ khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la để chấm dứt cuộc khủng hoảng thuốc AIDS đang diễn ra ở Hoa Kỳ đang bị từ chối bởi vì, là một trong những quốc gia giàu có nhất ở Hoa Kỳ. thế giới, “Hoa Kỳ không đủ điều kiện nhận tài trợ từ Quỹ Toàn cầu.” Quỹ Toàn cầu là một tổ chức quốc tế được thành lập để cung cấp tài chính cho các quốc gia nghèo hơn không có khả năng tài chính hoặc chính trị để chống lại các bệnh như AIDS và sốt rét. Hoa Kỳ cho đến nay là nước đóng góp nhiều nhất cho Quỹ.

Mặc dù là một trong những quốc gia giàu có nhất, hàng nghìn người Mỹ nhiễm HIV/AIDS vẫn không được tiếp cận với các loại thuốc cứu sinh.

AHF đã thay mặt Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký để đối phó với cuộc khủng hoảng thuốc điều trị AIDS trong nước ngày càng gia tăng dẫn đến việc hàng nghìn người Mỹ nhiễm HIV/AIDS bị đưa vào danh sách chờ—hoặc bị loại hoàn toàn khỏi tư cách hội đủ điều kiện—tham gia Chương trình Hỗ trợ Thuốc điều trị AIDS (ADAP) . AHF chỉ nộp đơn đăng ký sau khi những nỗ lực thuyết phục chính quyền Obama chuyển số đô la chưa chi tiêu trong ngân sách y tế hiện tại để chấm dứt khủng hoảng và gây áp lực thuyết phục các công ty dược phẩm làm cho chương trình dễ tiếp cận hơn bằng cách giảm giá thuốc đã nhiều lần bị từ chối.

“Mặc dù chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của chính quyền trong việc cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho những người nhiễm HIV/AIDS trên toàn thế giới, nhưng việc chính quyền sẽ không thực hiện nỗ lực tương tự ở đây là điều tối kỵ,” ông nói. Michael weinstein, Chủ tịch Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS. “Có điều gì đó cực kỳ sai trái với bức tranh này: các quốc gia mà chúng tôi hỗ trợ thông qua Quỹ Toàn cầu không có danh sách chờ đợi, nhưng hàng ngàn người Mỹ mòn mỏi trong danh sách chờ đợi ở đây. Những nỗ lực của chúng ta trong nước phải phù hợp với những gì chúng ta làm ở nước ngoài.”

Hiện tại, hơn 7,000 người Mỹ nhiễm HIV/AIDS đang nằm trong danh sách chờ hoặc không đủ điều kiện nhận ADAP. ADAP là mạng lưới các chương trình do liên bang và tiểu bang tài trợ nhằm cung cấp các phương pháp điều trị HIV cứu sống những người có thu nhập thấp, không có bảo hiểm và bảo hiểm thấp đang sống chung với HIV/AIDS trên toàn quốc. Với một số thành phố của Hoa Kỳ có tỷ lệ dịch HIV đang gia tăng và bệnh nhân phải nộp đơn xin dựa vào các chương trình từ thiện của công ty dược phẩm để có được thuốc, việc truyền khẩn cấp một số nguồn tài trợ là cần thiết để củng cố mạng lưới an toàn phòng chống AIDS đã rách nát ở Hoa Kỳ.

“Ra khỏi cửa hàng tiết kiệm tủ quần áo”
Tháng Ba trên Washington 2012