Bối cảnh HIV/AIDS

In Ethiopia bởi AHF

Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia nằm ở “Sừng” phía Đông của châu Phi với tổng dân số 8.5 triệu người. Năm 2007, Ê-ti-ô-pi-a đưa ra cam kết hướng tới mục tiêu tiếp cận phổ cập với dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV vào năm 2010. Văn phòng Phòng chống HIV/AIDS Liên bang (HAPCO) đã phát động “Chiến dịch Thiên niên kỷ AIDS” nhằm tăng cường các nỗ lực phòng ngừa và điều trị . Từ năm 2007, dữ liệu cho thấy dịch đã ổn định ở Ethiopia, với tỷ lệ lưu hành ở người trưởng thành là 2.1% và 5% ở một số vùng nông thôn (UNAIDS).

20/20 về bao cao su trong phim khiêu dâm
Giảm giá cho Calitra